Maarten Verheyen vs Lyn Alden

Voor mij persoonlijk, de Nederlandse versie van de Amerikaanse Lyn Alden. Ondanks bepaalde sterk verschillen hoe zij hun boodschap overbrengen,  de wat  harde aanpak van Meneer Verheyen tegenover de meer zachte informative methode van Mevrouw Alden, zijn ze wel gemeen in hun aparte Contrarian Investing filosofie en ze hebben alle twee een heel sterke kennis van zaken.

Ik zou niet enkel inschrijven op zijn gratis email nieuwsbrief maar ook een betalend abonnement opnemen van zijn maandelijkse ‘Beursmagazine. 

Ik durf zeggen binnen één maand is dat kleine bijdragen ruime terug verdient en zoniet word je wel ineens heel slimmer geworden wat omgang met uw assets betreft.

Groetjes

https://www.beurs.com/

Published by wiseguy2016

Life begins at fifty something

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: