Text messaging – (expressing my Dutch expressive side)

Photo by cottonbro from Pexels

Wanneer iemand zich verontschuldigt voor het niet onmiddellijk antwoorden van mijn text berichten.

Misschien ben ik een uitzondering maar ik houd mijn adem niet wanneer ik een text bericht stuurt naar iemand want ik vind juist het troef erin dat men kan een bericht lezen en antwoorden op het moment wat bij hen best past.

Als ik echt een onmiddellijk reactie of antwoord moet hebben van iemand dan ga ik gebruik maken van het oorspronkelijk hoofddoel van een cellphone……

hun gewoon bellen!!

Een korte blog bij Christopher

Published by wiseguy2016

Life begins at fifty something

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: